നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കാൻ സ്വാദ്ധ്യായ അഫർമേഷൻ 🎯

7 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റാം! , AFFIRMATIONS-ൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തി ഉപയോഗിച്ച്!

എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ആഗ്രഹിച്ച മാറ്റം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അഫർമേഷൻ്റെ അത്ഭുതശക്തി, ഉപയോഗിക്കൂ

7 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റാം! AFFIRMATIONS-ൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തി ഉപയോഗിച്ച്!

എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ആഗ്രഹിച്ച മാറ്റം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അഫർമേഷൻ്റെ അത്ഭുതശക്തി, ഉപയോഗിക്കൂ.

100% PRACTCAL | MANY SECRET METHODES

Play Video about confident lady facing sun with raised hands

Duration: 7 Days

Register In Next 15:00 Mins and Get FREE Bonuses

Hours
Minutes
Seconds

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ‘അതെ’ എന്നുത്തരമുള്ള ബോക്സുകൾ ടിക്ക് ☑ ചെയ്യുക🚀

confident lady facing sun with raised hands

മുകളിൽ നൽകിയ ഏതെങ്കിലും ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ടിക് ☑ ചെയ്താൽ … ഈ അഫർമേഷൻ പരിശീലനം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് .🚀

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഈ പരിശീലനം നിങ്ങളെ പര്യാപ്തമാക്കും.

🌱 ഈ പരിശീലത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മനസിലാക്കും?

ആമുഖ ദിനം

ദിവസം 1

ദിവസം 2

ദിവസം 3

ദിവസം 4

ദിവസം 5

ദിവസം 6

ദിവസം 7

ആർക്കാണ് ഈ പരിശീലനം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത് ?

Housewives

ദിവസം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന വീട്ടുജോലികൾക്കിടയിൽ സമാധാനവും, പോസിറ്റിവിറ്റിയും നിലനിർത്താൻ.

കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും, കൂടുതൽ സ്നേഹപൂർവ്വമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും.

സ്വയം സ്നേഹവും, ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലരാകാൻ.

Counsellors

രോഗികൾക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മറികടക്കാനും, പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും പ്രചോദനം നൽകാൻ.

Self Care, Self Love എന്നിവ വളർത്തി സ്വന്തം മാനസികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ.

കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ നൽകുന്നതിന്, ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ധ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ.

Business Owners

സംരംഭകത്വത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ മാനസിക ശക്തിയും, പോസിറ്റീവ് മനോഭാവവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ.

തങ്ങളുടെ ബിസിനസിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും, വിജയത്തിനും ഉചിതമായ അഫർമേഷൻ പ്രയോഗിക്കാൻ.

ജീവനക്കാരുടെ പ്രചോദനവും, കാര്യക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിച്ച് മികച്ച ടീം വർക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ.

Teachers

വിദ്യാർഥികളിൽ പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം വളർത്താനും, പഠനത്തോടുള്ള താൽപ്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും.

ക്ലാസ് മുറിയിൽ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് പഠനം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാക്കാൻ.

ആത്മവിശ്വാസവും, പ്രചോദനവും വർദ്ധിപ്പിച്ച് മികച്ച അദ്ധ്യാപനത്തിന് പ്രാപ്തരാകാൻ.

Employees

ജോലിസ്ഥലത്ത് പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം നിലനിർത്താനും, സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും.

കരിയർ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും, പ്രമോഷനുകളും, അംഗീകാരങ്ങളും നേടാനും.

ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ.

Students

പരീക്ഷകളിലും, പഠനത്തിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്ക്കാനും, ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും.

ഏകാഗ്രതയും, ഓർമ്മശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിച്ച് പഠനം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാൻ.

ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും, നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ ഇല്ലാതാക്കാനും.

പരിശീലനത്തിൽ ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ഇവയും ലഭിക്കുന്നു.

hypno dial

Malayalam Hypno Affirmation Audio Track

Worth ₹ 2,500/-

brain

Malayalam Brain Wave Affirmation Audio Track

Worth ₹ 1,500/-

listen

Malayalam General Affirmation Audio Track

Worth ₹ 1,500/-

mandala dots

Malayalam Mandala Affirmation Printable Sheet

Worth ₹ 999/-

meditación

Special Affirmation & Meditation Audios

Worth ₹ 2,500/-

Frequently Asked Questions

നിങ്ങളിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ തീപ്പൊരികൾ കത്തിക്കയറ്റുകയും, പരാജയങ്ങളെ പടികല്ലുകളാക്കി മാറ്റുകയും, ചിന്തകളെ കുതിരകളാക്കി ഓടിക്കുകയും,  നിങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശക്തിയുള്ള മാന്ത്രിക വാക്കുകളാണ് അഫർമേഷൻ എന്നുപറയാം.  പ്രായ ലിംഗ ഭേദമന്യേ ആർക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അത്ഭുത മനഃശാസ്ത്ര വിദ്യയാണ്  ഇത്.

പൂർണമായും വാട്സാപ്പിലൂടെ ആണ് ഈ പരിശീലനം നടക്കുന്നത് . അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത്  കൃത്യമായി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇന്ത്യൻ സമയം ഏകദേശം 8 :30 PM ന് ആണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. . നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചെയ്യുക ആണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏതു സമയക്രമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മലയാളം അറിയുന്ന ആർക്കും ഇതിൽ പങ്കുചേരാവുന്നതാണ് .

പരിശീലത്തിൻ്റെ  സംശയങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും, നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പങ്ക് വയ്ക്കുന്നതിനും മാത്രമായി ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. . നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന  സംശയങ്ങൾ അതുവഴി പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് .

ഈ പരിശീലന നിർദേശങ്ങൾ പൂർണമായും വാട്സാപ്പിലൂടെയാണ് നൽകുന്നത്. അതിനാൽ തത്സമയം പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ല.  ഒരോ ദിവസവും  നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ  മതി. സൂം  പോലുള്ള തത്സമയ മീറ്റിങ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാൽ ഏത്  സമയക്രമത്തിൽ ഉള്ളവർക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രയോജനം നേടാവുന്നതാണ്.

രോഗങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ദ്ധ ചികിൽത്സയാണ് ആവശ്യം. അതാണ് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ പരിശീലനം ആർക്കും പങ്കടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഒരു വിദഗ്ദ്ധ ചികിൽസക്ക് പകരമല്ല.

ശരിയായി പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക് ആദ്യദിനം തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയ അനുഭവങ്ങൾ ലഭിച്ചുതുടങ്ങും. ഒരോ ദിവസം കഴിയുംതോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും.

Look At Some Of The RESPONSES Of OUR Previous PARTICIPANTS

Offer Expires in

Hours
Minutes
Seconds